TTC Deurne               

 

Privacybeleid TTC Deurne

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht geworden.
TTC Deurne streeft ernaar om de persoonlijke gegevens van alle leden te beschermen volgens onderstaand protocol.

TTC Deurne heeft persoonlijke gegevens nodig van haar leden t.b.v. een goede communicatie zowel op het gebied van
competitie alsook op het gebied van recreatie en contributie-inning.

Het Bestuur van TTC Deurne vraagt haar (nieuwe) leden per e-mail te bevestigen dat onderstaande gegevens beheerd en gebruikt mogen
worden door functionarissen van het bestuur: Naam, voorletters, geslacht, roepnaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum,
telefoon, e-mailadres en rekeningnummer (voor het innen van contributie/NTTB lidmaatschap).
Deze gegevens worden digitaal opgeslagen (ledenadministratie), die alleen toegankelijk is voor bestuursleden.
Bij inschrijving wordt tevens de inschrijfdatum vastgelegd. Bij uitschrijving wordt de uitschrijfdatum vastgelegd
(contact gegevens worden bewaard voor jubilea doeleinden - tenzij uitdrukkelijk vermeld bij uitschrijving dat dit niet gewenst is).

Communicatie aan de leden geschiedt alleen door bestuursleden. Leden van de vereniging hebben geen toegang tot of inzicht in de ledenlijst.
Bestuursleden worden altijd ingeschreven bij zowel de KvK alsook de NTTB.

TTC Deurne beschikt niet over andere persoonsgegevens.

TTC Deurne is lid van de Nederlands TafelTennis Bond (NTTB) en is ter zake verplicht haar leden die competitie/toernooien spelen aan te melden
bij de NTTB. Dit zijn de enige instanties waarmee TTC Deurne gegevens van leden uitwisselt. Indien een lid besluit om deel te nemen aan NTTB
gaat hij/zij automatisch akkoord met het privacy beleid van NTTB.

De wedstrijdleiding zorgt voor de verstrekking van de benodigde persoonsgegevens aan NTTB en op verzoek aan de teamspelers.

Aan-/afmeldingen bij NTTB kunnen op verzoek altijd tussentijds gewijzigd worden, dit verzoek dient bij de ledenadministratie ingediend te worden.
Indien men wil stoppen/aanvangen met NTTB competitie dient dit ook aangegeven te worden bij de betreffende competitieleider van onze vereniging.

Verder kunnen leden aangeven of ze bezwaar hebben tegen het gebruik van video/foto materiaal en (persoonlijke) vermelding van
uitslagen t.b.v. sponsor- of reclamedoeleinden of voor de Site van TTC Deurne.
TTC Deurne heeft geen invloed op uitslagen die door NTTB bekend gemaakt worden.

Er is geen verplichte bewaartermijn voorgeschreven. Leden die zich uitschrijven kunnen verzoeken om hun gegevens te laten
verwijderen mits er voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen.

Voor nadere informatie omtrent dit beleid kunt u zich wenden tot de secretaris (secretaris@ttcd.nl).

Het Bestuur verzoekt alle leden die het eens zijn met beheren en gebruiken van voornoemde persoonsgegevens
door bestuursleden, het toestemmingsformulier in te leveren bij de secretaris.