TTC Deurne               

 

Toestemming internet en e-mail

Privacy wetgeving (AVG) Op 26 mei 2018 wordt de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - van kracht.
De Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die gaat over
de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en
organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet
betaald wordt voor diensten of producten.

Om te voldoen aan de regelgeving in het kader van de AVG vraagt TTC Deurne aan al haar leden om onderstaand
formulier in te vullen. We vragen hierin expliciete toestemming om info/foto’s van u de sociale media van
de vereniging te plaatsen en gebruik te mogen maken van een door u aan te geven e-mail adres voor alle
vereniging gerelateerde communicatie.

Deze formulieren zullen worden bewaard om in geval van een controle aan te kunnen tonen dat we deze toestemming hebben.

 


A.U.B. Onderstaande invullen.


Voorletters: ……………………                   Achternaam: ………………………………


Geboortedatum: . . / . . / . . .    *


E-mailadres: ……………………………………………………………
Ik geef WEL / NIET toestemming om info/foto’s van mijzelf op de sociale media van de vereniging te plaatsen.


Ik geef toestemming om genoemd e-mail adres te gebruiken voor alle vereniging gerelateerde communicatie.


                                             .............................................
Datum:                                 Handtekening


……………………………..………
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)
* bij minderjarigen (< 16 jr) is toestemming nodig van ouder(s)/verzorger(s).Voor de Privacy Policy in zake persoonsgegevens wordt verwezen naar de website: www.ttcd.nl.