de Club                                  

 
   
        Het bestuur bestaat uit:    
        Voorzitter: Twan Derks voorzitter@ttcd.nl
        Secretaris: Lars Raijmakers secretaris@ttcd.nl
        Penningmeester: Huub Beijers penningmeester@ttcd.nl
        Wedstrijdsecretaris:              Ans van Bommel         wedstrijdsecretaris@ttcd.nl
        Bestuurslid:    Joris Dekker  
        Correspondentieadres: Huub Beijers Lavendelheide 35, 5754EA  Deurne